Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Manuela Lupsa
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Kultur, språk och medier --- Universitetsadjunkt Manuela Lupsa

Namn:Manuela Lupsa
E-post:
Telefon: 040-6657139
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B377, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Manuela Lupsa