Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Kultur språk och media --- --- Manuela Lupsa

Namn:Manuela Lupsa
E-post:
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Manuela Lupsa