Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Nicklas Karlsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kultur, teknik och samhälle Studieadministration Utbildningshandläggare Nicklas Karlsson

Namn:Nicklas Karlsson
E-post:
Telefon: 040-6657063
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Nicklas Karlsson