Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Sofie Marie Ottsen Hansen
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Institutionen för konst, kultur och kommunikation Institutionen för konst, kultur och kommunikation Universitetsadjunkt Sofie Marie Ottsen Hansen

Namn:Sofie Marie Ottsen Hansen
E-post:
Telefon: 040-6657677
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Sofie Marie Ottsen Hansen