Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Sofie Marie Ottsen Hansen
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation Universitetsadjunkt Sofie Marie Ottsen Hansen

Namn:Sofie Marie Ottsen Hansen
E-post:
Telefon: 040-6657677
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Sofie Marie Ottsen Hansen