Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - John Olofsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Universitetsadjunkt John Olofsson

Namn:John Olofsson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

John Olofsson