Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Amela Fisic
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Oral diagnostik --- Universitetsadjunkt Amela Fisic

Namn:Amela Fisic
E-post:
Telefon: 040-6658555
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 6, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Amela Fisic