Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Louise Nevander
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Institutionen för globala politiska studier Institutionen för globala politiska studier Universitetsadjunkt Louise Nevander

Namn:Louise Nevander
E-post:
Telefon: 040-6658364
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Louise Nevander