Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Dariusz Luczak
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ekonomiavdelningen --- Ekonom Dariusz Luczak

Namn:Dariusz Luczak
E-post:
Telefon: 040-6657030
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: Allmänna sjukhuset, F102, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Dariusz Luczak