Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Daniel Strömgren
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Enhet för medier och kommunikation Assistent Daniel Strömgren

Namn:Daniel Strömgren
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Daniel Strömgren