Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Patrick Dorls
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd IT IT-service IT-pedagog Patrick Dorls

Namn:Patrick Dorls
E-post:
Telefon: 040-665 72 37
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus, Plan 4, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Patrick Dorls

IT-pedagog