Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Patrick Dorls
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik IT-service IT-tekniker Patrick Dorls

Namn:Patrick Dorls
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Patrick Dorls