Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Patrick Dorls
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik IT-service It-pedagog Patrick Dorls

Namn:Patrick Dorls
E-post:
Telefon: 040-665 72 37
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, Plan 4, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Patrick Dorls

Som IT-pedagog arbetar Patrick med utbildning och support av digitala tjänster som stödjer lärandet. I Medieverkstaden erbjuder han tillsammans med sina kollegor olika workshoppar om t.ex. digitala responsverktyg. Han ingår i AKL:s systemförvaltargrupp som förvaltar bl.a. Canvas, Zoom och MauPlay. Under 2019 är Patrick involverad i pilotprojektet om digitala salstentamina.