Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Sebastian Hastrup
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik --- Doktorand Sebastian Hastrup

Namn:Sebastian Hastrup
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Sebastian Hastrup