Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Oscar Lennmark
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation --- Tekniker Oscar Lennmark

Namn:Oscar Lennmark
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Oscar LennmarkKultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation --- Tekniker Oscar Lennmark

Namn:Oscar Lennmark
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Oscar Lennmark