Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Camilla Korunovski Göransson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten --- --- ST-Tandläkare Camilla Korunovski Göransson

Namn:Camilla Korunovski Göransson
E-post:
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 3, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Camilla Korunovski Göransson