Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Maria Lindblom
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Ortodonti --- ST-Tandläkare Maria Lindblom

Namn:Maria Lindblom
E-post:
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken,, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Maria Lindblom