Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Marianne Ahmad
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Universitetsadjunkt Marianne Ahmad

Namn:Marianne Ahmad
E-post:
Telefon: 040-6658442
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 2, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Marianne Ahmad