Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Josefine Andersson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Barn, unga och samhälle --- Universitetsadjunkt Josefine Andersson

Namn:Josefine Andersson
E-post:
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen,, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Josefine Andersson