Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Mats Lyberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Byggnadsavdelningen --- Avdelningschef Mats Lyberg

Namn:Mats Lyberg
E-post:
Telefon: 040-6657307
Hämtställe:70
Besöksadress:Bassängkajen 12, Rum: Nereus A, Plan 7, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Mats Lyberg