Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Mattis Telin-Örnblom
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Facility service Facility Service Administrativa enheten Telefonist/Receptionist Mattis Telin-Örnblom

Namn:Mattis Telin-Örnblom
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Mattis Telin-Örnblom