Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Aron Lindhagen
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie Aron Lindhagen

Namn:Aron Lindhagen
E-post:
Telefon: 040-6658641
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen,, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Aron Lindhagen