Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie Aron Lindhagen

Namn:Aron Lindhagen
E-post:
Telefon: 040-66 58641
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Bibliotek och IT, 205 06 Malmö

Aron Lindhagen