Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Charlotta Ankarlilja
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd HR-avdelningen --- HR chef Charlotta Ankarlilja

Namn:Charlotta Ankarlilja
E-post:
Telefon: 040-6657050
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B,, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Charlotta Ankarlilja