Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Personal och lön --- HR chef Charlotta Ankarlilja

Namn:Charlotta Ankarlilja
E-post:
Telefon: 040-6657050
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Charlotta Ankarlilja