Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Karin Frydenlund
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Internationalisering Enhetschef Karin Frydenlund

Namn:Karin Frydenlund
E-post:
Telefon: 040-6657230
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, B2200, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Karin Frydenlund