Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Tilde Widerström-Ahlström
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Intendent Tilde Widerström-Ahlström

Namn:Tilde Widerström-Ahlström
E-post:
Telefon: 040-6657677
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Tilde Widerström-Ahlström