Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Byggnader och anläggningar Anläggningar och underhåll Intendent Tilde Widerström-Ahlström

Namn:Tilde Widerström-Ahlström
E-post:
Telefon: 040-6657677
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Tilde Widerström-Ahlström