Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Courtney Coyne-Jensen
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier Universitetslektor Courtney Coyne-Jensen

Namn:Courtney Coyne-Jensen
E-post:
Telefon: 040-6657602
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Courtney Coyne-Jensen