Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Urbana studier Byggd miljö och miljövetenskap Universitetslektor Courtney Coyne-Jensen

Namn:Courtney Coyne-Jensen
E-post:
Telefon: 040-6657602
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Courtney Coyne-Jensen