Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Courtney Coyne-Jensen
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Urbana studier Byggd miljö och miljövetenskap Universitetslektor Courtney Coyne-Jensen

Namn:Courtney Coyne-Jensen
E-post:
Telefon: 040-6657602
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, KS, US, AVK, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Courtney Coyne-Jensen