Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jenny Wiik
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion Universitetslektor Jenny Wiik

Namn:Jenny Wiik
E-post:
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jenny Wiik