Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation - K3 --- Docent Jakob Svensson

Namn:Jakob Svensson
E-post:
Telefon: 040-66 57205
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI:, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö

Jakob SvenssonDr. Jakob Svensson är Docent i Medie- och kommunikationsvetenskap (Karlstads universitet, 2014) och började jobba på K3 i mars 2017. Han disputerade 2008 vid Lunds universitet och har sedan dess arbetat vid Malmö högskola, Karlstads universitet samt Uppsala universitet. Jakobs forskning består främst om politiskt deltagande online, vilka medielogiker som råder där, samt mobiltelefoner och självmöjliggörande (empowerment) i så kallade utvecklingsländer

Short description in English:
Dr. Jakob Svensson is holding an Associate Professorship (from Karlstad University, 2014) and started to work at K3 March 2017. He has his PhD from Lund University (2008) and has since then worked at Malmö University, Karlstad University and Uppsala University. Jakobs research revolves around political participation online, which media logics prevail, and mobile phones and empowerment in the global south.