Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Sara Eklundh
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik IT-service Timavlönad Sara Eklundh

Namn:Sara Eklundh
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Sara Eklundh