Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Svante Arvidsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Sektion 3 --- ST-Tandläkare Svante Arvidsson

Namn:Svante Arvidsson
E-post:
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken,, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Svante Arvidsson