Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Eunice Moon
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Funktionsnedsättning, stöd och service Specialpedagog Eunice Moon

Namn:Eunice Moon
E-post:
Telefon: 040-6657306
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B,, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Eunice Moon