Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Leona Malmberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Sektion 3 --- Doktorand Leona Malmberg

Namn:Leona Malmberg
E-post:
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 5348, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Leona MalmbergOdontologiska fakulteten Sektion 3 --- Doktorand Leona Malmberg

Namn:Leona Malmberg
E-post:
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 5348, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Leona Malmberg