Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Hadil Kassem
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Administrativt kansli --- Projektassistent Hadil Kassem

Namn:Hadil Kassem
E-post:
Telefon: 040-6657552
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Hadil Kassem