Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Hadil Kassem
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle --- Projektassistent Hadil Kassem

Namn:Hadil Kassem
E-post:
Telefon: 040-6657552
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B204, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Hadil Kassem