Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Markus Svensson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Malmö universitetsbibliotek --- Bibliotekarie Markus Svensson

Namn:Markus Svensson
E-post:
Telefon: 040-6657480
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Markus Svensson