Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Therese Stridh
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Verksamhetsstöd HR-avdelningen Utbildningshandläggare Therese Stridh

Namn:Therese Stridh
E-post:
Telefon: 040-6658212
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, C223, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Therese Stridh

Jag arbetar främst med handläggning av VFU-placeringar (verksamhetsförlagd utbildning) inom våra förskole- och lärarprogram.

Gemensamt verksamhetsstöd Verksamhetsstöd Lärande och samhälle Utbildningshandläggare Therese Stridh

Namn:Therese Stridh
E-post:
Telefon: 040-6658212
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, C223, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Therese Stridh

Jag arbetar främst med handläggning av VFU-placeringar (verksamhetsförlagd utbildning) inom våra förskole- och lärarprogram.