Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Paola Mendoza Frödin
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Lärande och samhälle --- Studieadministratör Paola Mendoza Frödin

Namn:Paola Mendoza Frödin
E-post:
Telefon: 040-6658225
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B236, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Paola Mendoza Frödin