Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Lärande och samhälle Studieadministration Studieadministratör Paola Mendoza Frödin

Namn:Paola Mendoza Frödin
E-post:
Telefon: 040-6658225
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B236, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Paola Mendoza Frödin