Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ulrika Nilsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Bibliotekarie Ulrika Nilsson

Namn:Ulrika Nilsson
E-post:
Telefon: 040-6658595
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ulrika Nilsson

Ulrika Nilsson arbetar med pedagogisk utveckling, undervisning och handledning i informationssökning, tillgänglighetsfrågor samt referenshanteringsprogram.