Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ann-Sofie Ek
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning --- Doktorand Ann-Sofie Ek

Namn:Ann-Sofie Ek
E-post:
Hämtställe:79
Besöksadress:Citadellsvägen 7, Rum: Gäddan, , Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ann-Sofie Ek