Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Barn, unga och samhälle --- Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt Carolina Martinez

Namn:Carolina Martinez
E-post:
Telefon: 040-6657399
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: NI, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Carolina Martinez