Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ulla Hedberg Henriksson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Facility service Facility Service Administrativa enheten Timavlönad Ulla Hedberg Henriksson

Namn:Ulla Hedberg Henriksson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ulla Hedberg Henriksson