Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ann-Kristin Nordström
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Facility service Facility Service Administrativa enheten Timavlönad Ann-Kristin Nordström

Namn:Ann-Kristin Nordström
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ann-Kristin Nordström