Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Beth Leeb-Lundberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Facility service Facility Service Administrativa enheten Timavlönad Beth Leeb-Lundberg

Namn:Beth Leeb-Lundberg
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Beth Leeb-Lundberg