Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Boel Håkansson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Facility service Facility service Administrativa enheten Köp/sälj --- Boel Håkansson

Namn:Boel Håkansson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Boel Håkansson