Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Gull-Britt Nilsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Facility service Facility Service Administrativa enheten Timavlönad Gull-Britt Nilsson

Namn:Gull-Britt Nilsson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Gull-Britt Nilsson