Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Britt-Marie Martinsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Facility service Facility Service Administrativa enheten Timavlönad Britt-Marie Martinsson

Namn:Britt-Marie Martinsson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Britt-Marie Martinsson