Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Sofia Ramnali
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Facility service Facility service Lokalvårdare Sofia Ramnali

Namn:Sofia Ramnali
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Sofia RamnaliGemensamt verksamhetsstöd Facility service Facility service Lokalvårdare Sofia Ramnali

Namn:Sofia Ramnali
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Sofia Ramnali