Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jeannette Hultner
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Facility service Facility service Administrativa enheten Köp/sälj Timavlönad Jeannette Hultner

Namn:Jeannette Hultner
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jeannette HultnerGemensamt verksamhetsstöd Studentservice Funktionsnedsättning, stöd och service Timavlönad Jeannette Hultner

Namn:Jeannette Hultner
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jeannette Hultner