Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Tove Samzelius
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning Doktorand Tove Samzelius

Namn:Tove Samzelius
E-post:
Telefon: 040-6657340
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Tove Samzelius