Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Niklas Tholin
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd HR-avdelningen --- HR-specialist Niklas Tholin

Namn:Niklas Tholin
E-post:
Telefon: 040-6657009
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B,, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Niklas Tholin