Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Studenthälsa Kurator Birgitta Håkansson-Stenbacka

Namn:Birgitta Håkansson-Stenbacka
E-post:
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus, B2060, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Birgitta Håkansson-Stenbacka