Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Birgitta Håkansson-Stenbacka
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Studenthälsa Kurator Birgitta Håkansson-Stenbacka

Namn:Birgitta Håkansson-Stenbacka
E-post:
Telefon: 040-6657273
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, B2060, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Birgitta Håkansson-Stenbacka