Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lourdes Valencia
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik --- Universitetsadjunkt, adjungerad Lourdes Valencia

Namn:Lourdes Valencia
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Lourdes Valencia