Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Mikael Bruér
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionen för samhälle, kultur och identitet --- Universitetsadjunkt Mikael Bruér

Namn:Mikael Bruér
E-post:
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Mikael Bruér