Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Mikael Bruér
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Universitetsadjunkt Mikael Bruér

Namn:Mikael Bruér
E-post:
Telefon: 040-6657899
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Mikael Bruér