Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Josefin Waldenström
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd KS-TS Administrativt kansli KS-TS Administrativt kansli Utbildningshandläggare Josefin Waldenström

Namn:Josefin Waldenström
E-post:
Telefon: 040-6658102
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Plan 5, Hus B, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Josefin Waldenström