Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Personalavdelningen --- HR-specialist Lili Söderlund

Namn:Lili Söderlund
E-post:
Telefon: 040-66 57051
Mobil: 0700-831432
Hämtställe:75
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: NE:, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Lili Söderlund